ИНФО...

Камен Мост - Скопје - Патентцентар АД Скопје

Почитувани корисници и посетители на веб страницата www.patentcentar.com на Патентцентар АД Скопје: ИНФО-ПОРТАЛОТ е префрлен на нашата македонска веб страница: www.patentcentar.mk - кликнете на копчето подолу за да се префрлите на македонската страница на ПАТЕНТЦЕНТАР АД СКОПЈЕ.

линк до ИНФО-ПОРТАЛ на www.patentcentar.mk
Кањон МАТКА - Скопје-ПАТЕНТЦЕНТАР АД СКОПЈЕ

Во ИНФО-ПОРТАЛОТ на Патентцентар АД Скопје имате пристап до најновите информации од областа на вашите даночни обврски, најнови информации од областа на интелектуалната сопственост, културата, како и пристап до бази за пребарување на IP податоци, превземање на закони и брошури, односно одговори на често поставувани прашања од корисниците....

ИНФО-ПОРТАЛ НА: www.patentcentar.mk


фото: Камен Мост и Кањон Матка - Скопје